Green project Zelený projekt RH-Bike
Innovative solution for electric bike motor Inovatívne riešenie motoru pre elektrobike

Časová os

Timeline


About the motor

O motore


RH-Bike is a new concept of electric bikes motor from Slovakia, this innovative solution is covered by patent and copyright laws, author is Ing. Radoslav Jízdný, Košice Slovakia.

RH-Bike je nový koncept pohonu pre elektrobicykel zo Slovenska, toto inovatívne riešenie podlieha patentovým a autorským právam, autor Ing. Radoslav Jízdný, Košice Slovakia.

Sponzori

Sponsors


Náš tím

Our team


Rado

Radoslav Jízdný

Elektrotechnický inžinier, riaditeľElectrotechnical engineer, head

O autoroviAbout an author

Evka

Eva Jízdná

Inžinier ekonómie, nadšenec RH-BikeEconomy engineer, RH-Bike fan

Ondrej

Ondrej Haško

Elektrotechnický inžinier, technikElectrotechnical engineer

Matej

Matej Ruščák

Elektrotechnický inžinier, vývojElectrotechnical engineer

Libuska

Libuša Jízdná

Testovanie a šport, nadšenec RH-BikeTesting and sports, RH-Bike fan

Kontaktuj nás

Contact us